jjca

Què és la radiofreqüència trigeminal?

La radiofreqüència és un procediment mínimament invasiu que neutralitza la transmissió del dolor produït pel nervi trigemin mitjançant l’ús d’ones electromagnètiques d’alta freqüència. Gràcies a això, es redueix de manera significativa el dolor, tot i que no de forma permanent. 

En quins casos es fa?

Principalment es du a terme per tractar la neuràlgia del trigemin quan no hi ha bona resposta al tractament farmacològic. La neuràlgia del trigemin és una patologia crònica que consisteix en un dolor intens i episòdic que afecta una de les branques del trigemin: l’oftàlmica, la maxil·lar o la mandibular.

Afecta més les dones que els homes, amb més freqüència a partir dels 50 anys. El dolor es presenta de forma brusca i discontínua i s’acostuma a desencadenar per estímuls tàctils sobre la superfície de la cara o altres activitats com ara mastegar, parlar, badallar o rentar-se les dents.

Amb una ressonància magnètica cerebral es pot posar de manifest una de les causes principals d’aquesta patologia, que és la compressió neurovascular. La més freqüent és la de l’artèria cerebel·losa superior (90 %), seguida de la de l’artèria cerebel·losa anteroinferior (10%), que causen una irritació mecànica sobre el nervi.

Ara bé, hi ha altres causes per a aquesta patologia que no són susceptibles de millorar amb la descompressió quirúrgica: irritació per químics, VIH, esclerosi múltiple o infecció per herpes zòster, entre d’altres. En aquests casos, el tractament pel qual s’opta sol ser la radiofreqüència del trigemin

En què consisteix la intervenció de radiofreqüència del trigemin?

És un procediment percutani guiat amb radiologia que es pot fer amb anestèsia general o només amb sedació. 

Per dur-lo a terme s’introdueix una agulla de punta activa des de l’extrem de la comissura bucal i, per l’interior de la galta, s’entra a la cavitat cranial pel forat oval, que és l’orifici de sortida de la 3a branca del nervi trigemin. Un cop col·locada, es fa la termocoagulació de la branca afectada a 65-70 ºC durant 60-90 segons, fins a 3 vegades. 

Recuperació i rehabilitació

La radiofreqüència del trigemin es pot fer de manera ambulatòria, tot i que en alguns casos pot requerir un ingrés hospitalari curt, d’una nit. Per això, el més habitual és que el pacient es pugui incorporar a la vida normal el mateix dia o, com a molt, l’endemà.

Riscos de la intervenció

Com que es tracta d’una intervenció senzilla, els riscos solen ser poc freqüents. Tot i això, a continuación n’indiquem alguns dels que es poden produir:

  • Hematomes de la galta o hemorràgies intracranials, molt rarament.
  • Paràlisi facial o d’altres parells cranials, molt rarament.
  • Paràlisi del reflex corneal, poc freqüent.
  • Anestèsia dolorosa, molt rarament, o hipoestèsia del territori afectat, poc freqüent.

US CAL MÉS INFORMACIÓ?
CONTACTEU AMB NOSALTRES!

Expliqueu-nos el vostre cas perquè us puguem assessorar de forma personalitzada.

Compartir en: