jjca

Escàner EOSedge

Cada persona és diferent, igual que cada columna vertebral. La forma de l’espinada va canviant al llarg de la vida i també pateix modificacions quan patim una malaltia que afecta aquesta part del cos. És per això que establir un diagnòstic precís és fonamental per aplicar-hi el tractament adequat. A l’Institut Clavel comptem amb la tecnologia EOS per tal d’aconseguir-ho.

Des de fa més de 15 anys, s’ha estudiat que hi ha diverses menes de columna sana segons la forma o la morfologia, cosa que en determinarà un tractament i una planificació radicalment diferents. Les diverses formes de columna sana descrites a la classificació de Roussouly estan determinades per uns paràmetres espinopelvians que són el resultat del mesurament d’angles i de distàncies entre el cap, la columna, la pelvis i les cames.

Avui dia, la cirurgia de la columna no s’ha de fer sense una anàlisi d’aquests paràmetres, ja que el tractament quirúrgic posterior i l’èxit de la intervenció dependran d’haver aplicat la tècnica correcta a la patologia i a la forma de la columna de la persona que ho pateix.

L’anàlisi de l’equilibri global de la columna ha esdevingut un dels eixos de la cirurgia de la columna dels temps actuals. Tanmateix, les exploracions radiològiques convencionals no són prou eficaces a l’hora de fer-ne l’estudi. De fet, sempre hi ha hagut radiografies per estudiar l’escoliosi —els escoliogrames—, però amb una imatge lateral que no permet de veure la posició del cos complet ni de la pelvis i que, per tant, no permet de calcular els paràmetres espinopelvians.

En la detecció i el control de l’escoliosi juvenil, se sap des de fa temps que, per tal d’establir-ne un diagnòstic correcte, és important que les exploracions radiològiques de la columna es facin amb el pacient dret. Com que la ressonància magnètica o l’escàner (TAC) de la columna es fan amb el pacient estirat, aquests sistemes no proporcionen la informació completa, com ara el grau d’escoliosi, que només es detecta si el pacient s’està dret.

Per obtenir una visualització correcta de les estructures esmentades, s’havien de fer —i encara es fan— moltes radiografies a altes dosis, cosa que exposava el pacient a massa radiació i se n’acabava obtenint un resultat pobre per a l’anàlisi. La tecnologia EOSedge sorgeix com a resposta a aquestes necessitats.

 

Escáner EOSedge para diagnóstico

Què és EOSedge i com funciona?

El sistema EOS és una instal·lació radiològica d’alta resolució que permet de fer-li al pacient dos escaneigs de RX des del cap fins als peus, tant de cara com de perfil. Amb la tecnologia de microdosi que incorpora, podem fer un escaneig complet de l’esquelet d’una persona dreta amb una dosi de radiació 6 vegades més petita que una radiografia convencional de qualsevol part del cos.

Així, podem veure de cara i de perfil totes les estructures òssies de l’esquelet del pacient, de manera que no només ens servirà per a l’anàlisi de la columna, sinó també per a altres parts del cos com ara el genoll, el maluc o el peu.

Les imatges seran transformades en el format DICOM i transferides a una estacoçp de treball on, gràcies al programari biomètric instal·lat, un tècnic especialitzat farà els càlculs de l’equilibri espinal i global bàsics per a l’estudi correcte de la columna. A més a més, el programa interpreta les dades i valora si l’estat de la posició corporal del pacient és normal o patològic.

Les imatges quedaran emmagatzemades en una estació de treball que permetrà als especialistes de l’Institut Clavel de fer anàlisis biomètriques més extenses i reconstruccions en 3D de la columna o simulacions de les intervencions, en els casos seleccionats que ho demanin.

En quins casos fem servir la tecnologia EOS?

A l’Institut Clavel creiem que l’anàlisi global de l’equilibri espinal és fonamental a l’hora d’abordar tots els problemes relacionats amb la columna. Així doncs, per als nostres pacients seria com el «DNI de la columna», que ens servirà per determinar el tractament precís de la patologia de cada pacient.

Per aquesta raó, a l’Institut Clavel, en totes les primeres visites relacionades amb problemes de la columna se sol·licita una exploració EOS de cos sencer. 

Quins beneficis té per al pacient?

Els beneficis que ens proporcionarà una radiografia EOS de cos sencer o full body són els següents:

  • Imatge radiològica d’alta qualitat del cos complet amb el pacient dret, de cara i de perfil.
  • Exploració de baixa radiació, 6 vegades menor que una radiografia convencional.
  • Anàlisi biomètrica de tots els paràmetres espinals. Classificació del tipus de curvatura i anàlisi de les desviacions patològiques de la columna.
  • Informació molt valuosa amb el pacient dret, que es complementarà amb la ressonància i l’escàner de la columna.
  • En una sola exploració podem valorar diverses estructures òssies des del cap fins als peus, que seran vàlides per a uns altres especialistes.
  • Sistema preferent d’exploració per a la detecció i el control de l’evolució de l’escoliosi.
  • Anàlisi dels paràmetres de les extremitats inferiors per al càlcul de la dismetria de les cames a l’hora d’avaluar problemes de maluc o de genoll.

US CAL MÉS INFORMACIÓ?
CONTACTEU AMB NOSALTRES!

Expliqueu-nos el vostre cas perquè us puguem assessorar de forma personalitzada.

Compartir en: