jjca

Què és la neuràlgia del trigemin?

La neuràlgia del trigemin és una afecció del nervi trigemin, localitzat al sistema nerviós central, que provoca un mal intens a la cara. Aquest dolor sol ser episòdic i, tot i que es pot donar en tota el rostre, la zona més afectada n’acostuma a ser la mandíbula.

El nervi trigemin, també conegut com el cinquè parell cranial, està dividit en tres branques des de la base del crani. Quan algun dels punts es comprimeix, es produeix una descàrrega que provoca un dolor punxant en totes o algunes de les zones subministrades per les branques del nervi trigemin: la mandíbula superior i inferior, el nas, els pòmuls i la barbeta. Pot afectar fins i tot el front, però això no passa gaire sovint.

Si bé aquestes fiblades de dolor solen ser de durada curta, normalment d’uns segons, poden sorgir en qualsevol moment a causa de segons quin moviment o fregadís, cosa que afecta negativament la qualitat de vida del pacient. Per això, a l’Institut Clavel, l’objectiu dels tractaments és eliminar aquestes molèsties o reduir-les de manera considerable.

Causes de la neuràlgia del trigemin

En la major part dels casos, aquesta afecció es produeix per la irritació que provoca l’encreuament de l’artèria cerebel·losa superior damunt el nervi trigemin, situats tots dos al compartiment inferior del crani (fossa posterior). Aquesta pressió també la poden produir altres vasos sanguinis situats al costat del nervi, determinades variacions anatòmiques o un creixement anòmal que pot escurçar la distància que els separa i comprimir el nervi.

Tanmateix, si bé no és tan freqüent, també pot estar relacionada amb la infecció causada pel virus de l’herpes zòster, amb tumoracions o amb una esclerosi múltiple.

Símptomes i diagnòstic

SÍMPTOMES

El símptoma principal de la neuràlgia del trigemin són els atacs de dolor agut i punxant, amb una durada que va des d’uns quants segons fins a dos minuts. Aquestes fiblades són molt intenses i es poden produir de manera espontània per diverses accions naturals del pacient, com ara parlar, riure, mastegar, empassar, tocar-se la cara o rentar-se les dents.

Com que es tracta d’un dolor molt fort que es pot desencadenar fàcilment, aquesta afecció pot arribar a limitar seriosament la vida del pacient si es repeteix unes quantes vegades al dia. Tant és així que s’han donat casos de pacients en què es produeix una pèrdua de pes, perquè no volen menjar o beure per por de patir-ne més episodis de dolor.

DIAGNÒSTIC

Els dolors sobtats a la cara no han de ser deguts necessàriament a una neuràlgia del trigemin. Per això, per fer-ne el diagnòstic adient, és important que els professionals mèdics descartin altres afeccions que puguin generar dolors facials, com ara les afeccions a les dents, les fosses nasals o els ulls; la tensió muscular a la zona del coll; cefalàlgia o malalties que afectin l’articulació maxil·lar.

En cas que es consideri que el motiu més probable del dolor és la neuràlgia del trigemin, es verificarà si es tracta d’una neuràlgia clàssica o bé simptomàtica, és a dir, si ha aparegut com a conseqüència d’una altra malaltia.

Per això és habitual de fer una tomografia del cap per ressonància magnètica, amb què es podrà comprovar si hi ha alguna lesió al nervi, si hi ha cap tumor o si hi ha indicis d’altres malalties com ara l’esclerosi múltiple.

A l’Institut Clavel comptem amb un equip de professionals amb una àmplia experiència i amb la tecnologia més a l’avantguarda que garanteixen un diagnòstic correcte, amb un procés com més senzill millor per al pacient.

Tractaments

Hi ha diverses opcions de tractament per a aquesta afecció.

Teràpia farmacològica

El més habitual és començar a tractar el problema amb teràpia farmacològica, en concret amb la carbamazepina, que és el medicament preferent en aquests casos. Ara bé, quan aquest fàrmac no fa efecte, o no en fa prou per arribar a calmar els episodis de dolor, hi ha altres alternatives.

Descompressió microvascular

A l’Institut Clavel, la primera elecció sol ser la descompressió microvascular, una tècnica neuroquirúrgica permanent, àmpliament acceptada i amb un alt percentatge d’èxit. Aquesta intervenció ajuda a eliminar la causa principal del dolor trigeminal, que és el contacte d’aquest nervi amb l’artèria cerebel·losa superior.

Per dur a terme aquesta descompressió, es fa una obertura del crani per darrere de l’orella i s’interposa un material protètic entre l’artèria i el nervi. Amb això s’aconsegueix d’encoixinar-lo i d’eliminar el dolor o bé disminuir-lo de manera notable. Comptem amb neurocirurgians experts en aquesta mena d’intervencions, cosa que fa que la taxa de resultats positius sigui molt elevada.

Altres tècniques

Tot amb tot, hi ha altres tècniques per a aquells pacients que no es puguin sotmetre a la descompressió microvascular per l’elevat risc quirúrgic o perquè les causes de l’origen de la neuràlgia en són unes altres, com ara el virus de l’herpes zòster. Les principals són la radiofreqüència i la compressió amb baló del gangli de Gasser, que forma part del nervi trigemin.

Aquestes tècniques es duen a terme mitjançant una punció a través d’un orifici a la base del crani amb la guia de raigs X intraoperatoris. Aquests procediments es poden fer amb sedació i, tot i que no són tan eficaços com la descompressió microvascular a llarg termini, sí que poden proporcionar un alleugeriment del dolor notable per als pacients. Per això, són una alternativa interessant, que sovint es fa servir en pacients d’edat avançada o amb alguna altra circumstància que faci desfavorable el pronòstic de resposta davant de la descompressió microvascular.

A l’Institut Clavel comptem amb experts i amb sistemes de nova generació per dur a terme aquesta mena d’intervencions amb resultats òptims per al tractament de la neuràlgia del trigemin en tots els seus estadis.

Programa de Preparació del pacient (PERQ)

A més a més, disposem d’un programa de Preparació, Empoderament i Recuperació Quirúrgica del pacient (PERQ) amb protocols adaptats a totes les etapes del procés, que ens permeten garantir els millors resultats.

Evolució i recuperació de la neuràlgia del trigemin

L’evolució de l’afecció dependrà del tractament escollit i de l’etapa en què es trobi. En els estadis inicials, és possible que els episodis de dolor s’espaïn entre setmanes i mesos. En molts casos, aquestes manifestacions es poden controlar seguint un tractament adequat per al pacient.

En cas que el dolor continuï i s’opti per tractaments més enllà dels farmacològics, com ara la descompressió microvascular o la radiofreqüència, a l’Institut Clavel els pacients rebran el suport necessari per part dels professionals de l’equip abans, durant i després del procés per facilitar-ne la recuperació.

Quins metges de l’Institut Clavel tracten la neuràlgia del trigemin?

L'equip de cirurgia cranial i cerebral de l’Institut Clavel farà l’avaluació i el tractament quirúrgic de la patologia. 

Fonts

  • Trigeminal neuralgia. Greenberg, M.S. Handbook of Neurosurgery, cap. 16.2.1. Ed. Thieme.
  • Microvascular decompression for cranial nerve compression syndrome. Sekhar, L.N. Atlas of Neurosurgical Techniques, vol. 1 (Brain), cap. 72. Ed. Thieme.

US CAL MÉS INFORMACIÓ?
CONTACTEU AMB NOSALTRES!

Expliqueu-nos el vostre cas perquè us puguem assessorar de forma personalitzada.

Compartir en: